Uitnodiging online studiedag ‘Grondgebonden groene gevels’

Het team van vzw Groene Gevels organiseert de studiedag ‘Grondgebonden groene gevels’ op maandag 19 juni. Tijdens deze studiedag richten we ons op architecten, landschapsarchitecten, beleidsmakers en alle geïnteresseerden in stedelijk groen. De studiedag is te volgen via livestream en de opnames zullen achteraf beschikbaar zijn.

Uitnodiging

Iedereen kent ondertussen groene gevels maar hoe ontwerp je ze, hoe leg je ze aan? Op deze studiedag doe je een overvloed aan inspiratie op rond klimplanten, de juiste klimhulp voor elk gebouw en speciale toepassingen zoals groenslingers en groene zonwering. Verschillende experten en ervaringsdeskundigen delen in gevatte woorden hun jarenlang opgebouwde kennis.

Je krijgt gegarandeerd heel concrete handvaten om jouw gebouw of gemeente te vergroenen.

Programma (onder voorbehoud van verandering):

13:00 – 13:20 Verwelkoming en inleiding door Bruno Verschaeve - Groene Gevels vzw

13:20 – 13:40 Ervaringsdeskundigen van Stad Antwerpen delen hun ervaring: 10 jaar praktijk, welke aanpak werkt? door Greet Nulens en Nora Danko - Ecohuis Antwerpen

Al meer dan 10 jaar werken we in de stad Antwerpen rond groene gevels onder het motto ‘minder grijs, meer groen’. We hebben ervaring met inspireren, informeren, faciliteren en promoten van groene gevels in stedelijke context. Welke bijdrage kunnen groene gevels leveren aan een klimaatrobuuste stad en wat kan er wel en niet? Hoe zet je als overheid anderen aan tot het aanleggen van een groene gevel en met welk beleid?

13:40 – 14:05 Klimplanten in geuren en kleuren – Martin HermyKatholieke Universiteit Leuven

Emeritus professor groenbeheer, natuurbeheer en ecologie Martin Hermy deelt met veel enthousiasme zijn expertise over klimplanten.

14:05 – 14:20 De herwonnen troeven van hechtende klimplanten in de stad – Peter Boogaerts – GGGreen

Ieder kent de hechtende klimplanten klimop, wingerd en klimhortensia met hun ecologische en architecturale meerwaarde. Hun sterke groei en de verhalen over oudere gevels met bouwgebreken temperen echter de brede toepassing. De groei van deze planten kan worden begrensd met een eenvoudig elektrisch systeem, dat voor klimop kan worden gecombineerd met een klimhulp, zodat groen bouwen zelfs goedkoper wordt dan de meeste gevelafwerkingen.

14:20 – 14:50 Pauze

14:50 – 15:20 10 jaar vzw Groene Gevels: ontwerprichtlijnen  – Bruno Verschaeve – Groene Gevels vzw

Bruno Verschaeve ontwikkelde vanuit zijn passie voor groene gevels een verscheidenheid aan klimhulpen. De juiste plant op de juiste klimhulp op de juiste plaats is zijn garantie voor een prachtige, duurzame grondgebonden groene gevel. Hij zal vertellen over deze types klimhulp en de essentiële aandachtspunten voor ontwerp en aanleg.

15:20 – 15:35 Brandveiligheid – Joris Vermeulen – Duurzaamheidscoördinator Brandweer Zone Antwerpen

Joris Vermeulen zal u alles vertellen over de verplichtingen inzake brandveiligheid binnen zijn brandweerzone Antwerpen. Voor elk type gebouw zijn er immers specifieke richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp van groene gevels.

15:35 – 16:00 Groene zonweringBert BelmansUniversiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel

Docent materiaalkunde, ontwerpwetenschappen en bouwfysica dr. ir. arch. Bert Belmans zal u vertellen over groene zonwering en het WonderWalls project.

Bert Belmans, UA Antwerpen en VUB Brussel

Bert is coördinator van de onderzoekslijn 'Groen Bouwen' bij onderzoeksgroep EMIB aan Universiteit Antwerpen. Hij doceert materiaalkunde en bouwfysica bij de opleidingen (interieur)architect en bouwkunde aan de Universiteit Antwerpen en is gastprofessor bouwfysica bij de opleiding ingenieur-architect aan de Vrije Universiteit Brussel. Vanuit zijn ervaring in de architectuurpraktijk is 'mensgericht bouwen' zijn credo. Zijn hart gaat sneller slaan van architectuurprojecten waarin bouwtechnische en bouwfysische degelijkheid en structurele logica worden gecombineerd met architecturale fijngevoeligheid en respect voor het milieu en de natuur. Bert was tevens coördinator van het TETRA project WonderWalls (2020-2022) over gevelgroen - Gevelgroen.be

Bruno Verschaeve, vzw Groene Gevels

Na een cariëre als ingenieur electronica ging Bruno een héél andere richting uit en richtte co-housing HuisElf op en vzw Groene Gevels dat inmiddels uitgegroeid is tot 12 medewerkers en vorig jaar 7500m² groene gevels realiseerde.

Peter Boogaerts, GGGreen

Peter Boogaerts studeerde bosbouw, milieuwetenschappen en vastgoedkunde. Met zijn bedrijf GGGreen focust hij op gebouwbegroening en ontwikkelde een groeibegrenzer voor de zelfhechtende klimplanten wingerd en klimop, ook gekend als ‘KLIMOPSTOP’. Hij verkreeg hiervoor een patent in EU en US.

Martin Hermy, KU Leuven

Emeritus professor groenbeheer, natuurbeheer en ecologie Martin Hermy heeft een duidelijke visie op bomen, getuige de boeiende inzichten en teksten in zijn boek ‘De juiste boom voor elke tuin’. Na vele lezingen over bomen werkt hij momenteel aan een nieuw boek over klimplanten. Meer info over Martin.

Joris Vermeulen, Brandweer zone Antwerpen

Als brandweerkapitein en duurzaamheidscoördinator staat Joris onder andere in voor het opstellen van de richtlijnen over de brandveiligheid van groene gevels in brandweerzone Antwerpen.

Nora en Greet, Ecohuis Antwerpen

Greet Nulens en Nora Danko van het Ecohuis Antwerpen hebben inmiddels meer dan tien jaar ervaring met inspireren, informeren, faciliteren en promoten van groene gevels in een stedelijke context.

Gratis deelname
Inschrijving verplicht via onderstaand formulier
Livestream achteraf beschikbaar
Demolocatie
: Universiteit Antwerpen, Blok R, Rodestraat 14