particulieren

ondernemingen

overheid

partners

Wat drijft de vzw Groene Gevels nu al 10 jaar?

ontharden & vergroenen van grijze wijken,
industriële panden bekleden met inheems groen,
handelspanden & braakliggende terreinen omtoveren tot blauwgroene paradijzen,
goed doen voor fauna & flora