De groenslinger

Bij twee tegenover elkaar liggende gevels, worden er vanaf de ene gevel tot de andere kabels gespannen met wikkeldraad ertussen. Op die manier worden de klimplanten horizontaal over de straat geleid, met een prachtig resultaat tot gevolg. Een groenslinger is bijgevolg een goed alternatief om meer groen te krijgen in smalle buitenruimtes tussen twee gebouwen over de straat. Het is een speelse groentoepassing die op plekken waar weinig ruimte is voor ander groen zoals bomen of perken goed tot zijn recht komt.

Geveltuin en groenslinger

De groenslingers wordt geïnstalleerd om klimplanten, met name rankers en winders, te laten groeien van de ene gevel over de straat naar de tegenoverliggende gevel.

Twee parallelle staalkabels worden van gevel tot gevel over de straat heen op een hoogte van 5 à 6 m geïnstalleerd met behulp van gevelankers aan beide zijden. Daaromheen komt een dunne wikkeldraad om het vasthechten van de klimplanten te vergemakkelijken. Er worden klimplanten aan beide gevels aangeplant die eerst omhoog klimmen langs verticaal gespannen kabels en dan via horizontaal gespannen kabels dwars over de open ruimte naar elkaar toe kunnen groeien.

Alle onderdelen van de groene gevel zijn 100% recycleerbaar.

In sommige steden zie je groenslingers over de openbare weg. Vraag na of je gemeente hiervoor een regeling heeft. Je mag immers niet op eigen initiatief de ijzeren draadstructuur boven de rijweg spannen. Als je gemeente de aanleg van een groenslinger ondersteunt, komt een gespecialiseerde organisatie de kabels installeren. De overheid zorgt ook voor het snoeiwerk. Maar laat dit je zeker niet tegen houden om een groenslinger te installeren op je eigen terrein.

Onze klimplantenkeuze voor groenslingers

Aan de beide gevels waartussen de groenslinger zal komen, wordt een plantgat gemaakt op de begane grond. Hierin worden de klimplanten aangeplant. Let erop dat je voor een klimplant kiest die voldoende hoog kan groeien. Dat is het totaal van de hoogte tot aan de horizontale kabel plus de afstand van de overspanning. 

Slingers, winders en rankers zijn ideaal voor groenslingers, omdat ze zich met hun lange takken rond de klimhulp kunnenslingeren. Kies je voor snelle groeiers, dan heb je snel resultaat, maar ook iets meer onderhoud. De meeste klimplanten zijn best stevig, maar niet te zwaar. Sommige, zoals de blauwe regen of de trompetbloem, vormen op termijn dikke, zware takken en vragen een extreem sterke draagstructuur. 

Hou rekening met de standplaats: sommige klimplanten houden enkel van schaduw en andere doen het net uitstekend in volle zon!

Enkele geschikte planten voor de groenslinger:

Ontdek onze projecten waar groenslingers gebruikt werden