Waarom kiezen voor gemengd gevelgroen

Het opteren voor een gemengd gevelgroen, samengesteld uit diverse plantensoorten, biedt een scala aan voordelen voor zowel de natuurlijke omgeving als voor projectontwikkelaars, eigenaren of gemeenten. In contrast met het gebruik van slechts één enkele plantensoort, brengt gemengd gevelgroen de volgende cruciale voordelen met zich mee:

Fauna Stimuleren

Gemengd gevelgroen fungeert als een waardevolle oase voor diverse diersoorten door hen een overvloed aan voordelen te bieden. In tegenstelling tot een enkele plantensoort, die beperkte mogelijkheden biedt voor het ondersteunen van de lokale fauna, voorziet gemengd gevelgroen in een breed scala aan levensnoodzakelijke elementen voor wilde dieren:

  • Beschutting: Diverse plantensoorten in gemengd gevelgroen creëren een gevarieerde en complexe omgeving die dienst doet als schuilplaats voor een verscheidenheid aan dieren, van vogels tot kleine zoogdieren en insecten.
  • Nestplaatsen: De variatie in plantensoorten biedt verschillende nestmogelijkheden, zoals holtes, bladeren, takken en andere structuren, waardoor tal van vogel- en insectensoorten geschikte broedplaatsen vinden.
  • Voedselbronnen: Gemengd gevelgroen trekt een diverse insecten aan, wat op zijn beurt een voedselbron vormt voor insecteneters zoals vogels en vleermuizen. De variatie in planten kan ook verschillende soorten bessen, zaden en nectar produceren, die dienen als voedingsbronnen voor diverse diersoorten.
  • Bewegingscorridors: Gemengd gevelgroen, dat zich uitstrekt over meerdere plantensoorten, kan fungeren als een natuurlijke corridor waardoor dieren zich kunnen verplaatsen tussen verschillende leefgebieden. Dit helpt dieren zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Gemengd gevelgroen draagt op deze manier bij aan het behoud van diverse diersoorten en versterkt de ecologische veerkracht van stedelijke gebieden.

Visuele Aantrekkingskracht

Waar een enkele plantensoort mogelijk een eentonige aanblik biedt, straalt een gevarieerd gevelgroen met diverse kleuren, texturen en plantvormen een esthetische aantrekkelijkheid uit. Het resulteert in een gevelbekleding die gedurende het hele jaar varieert en evolueert met de groei en bloei van de planten. In tegenstelling tot een monocultuur van één plantensoort, biedt gemengd gevelgroen voortdurende visuele aantrekkingskracht. Diverse planten kunnen op verschillende tijdstippen bloeien, wat leidt tot een opeenvolging van kleurrijke gevels gedurende de seizoenen.

Ziekte- en Plaagbeheer

Een monocultuur kan vatbaar zijn voor ziekten en plagen die zich gemakkelijk verspreiden. Gemengd gevelgroen, daarentegen, met diverse plantensoorten, kan het risico op grootschalige ziekte- en plaagaanvallen verminderen.

Klimaatrobustheid

 Gemengd gevelgroen kan veerkrachtiger zijn tegen de effecten van klimaatverandering dan een monocultuur. Diverse planten zijn aangepast aan de lokale omstandigheden, wat beter bestandheid biedt tegen veranderende klimaatomstandigheden.

Verbeterde Luchtkwaliteit

Planten in gemengd gevelgroen een absorberen een breder scala aan verontreinigingen dan monocultuur, wat leidt tot een betere luchtkwaliteit.

Stressvermindering en Verhoogde Productiviteit

 Het is algemeen bekend dat groen een aanzienlijke invloed heeft op de geestelijke gezondheid van mensen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat naarmate de diversiteit van planten toeneemt, de variatie en dynamiek van gevelgroen stress evenredig vermindert en de productiviteit en creativiteit lineair toenemen. Dit fenomeen resulteert in een ontspannen en inspirerende omgeving die gunstig is voor bewoners, werknemers en bezoekers.

Kortom, het kiezen voor gemengd gevelgroen biedt aanzienlijk meer voordelen dan vasthouden aan een enkele plantensoort. Het is een veelzijdige en duurzame keuze voor gebouwen en landschapsontwerp, die zowel de natuur als de mens ten goede komt.

Gemengd gevelgroen IAM
Gemengd gevelgroen Solva

Deel dit artikel: